Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T11:21:53+01:00
Przyczyny upadku republiki w Rzymie:
-walki zewnętrzne (polityków, dowódcy wojskowi i mężne rody patrycjuszowskie)
-korupcja i nadużycia urzędników rzymskich
-przemiany społeczno-gospodarcze (zwiększenie liczny obywateli rzymskich, brak pracy dla plebejuszy, napływ niewolników, ekspozycja terytorialna Rzymu)
-dążenie do bogacenia się.

Złą sytuację społeczno-gospodarczą wykorzystał Juliusz Cezar. Dysponując wierną i oddana armią wkroczył do Italii, pokonał przeciwników i zarządzał od senatu dożywotniej władzy dyktatorskiej. Rządy Cezara doprowadziły do zawiązania spisków senatorów. W 44r.p.n.e grupa senatorów zamordowała Cezara. Mord na dyktaturze miał ochronić Rzym przed upadkiem republiki. Po śmierci Cezara rozgorzała nowa wojna domowa.
Z walk zwycięsko wyszedł Oktawian, który zachował pozory republiki. Sprawował on władzę monarszą, ponieważ skupiał w swoim reku wiele rządów. Fikcje tego ustroju podtrzymywali następcy Oktawiana. Senat mógł dokonywać wyborów władców.
13 4 13
2009-12-05T14:02:46+01:00
Najbardziej znanymi trybunami ludowymi byli w 2w.p.n.e bracia grakchowie. Oni zauwazyli, że pomniejsza się liczba żołnierzy, czyli wolnych chłopów służącychw wojsku i pomniejsza się też liczba gospodarstw chłopskich,a więc naró ubożeje i w związku z tym gospodarka zaczyna podupadać. Ci bracia zaproponowali reformę rolną. Dawniej mówiono na rolnictwo agrokultura, stąd reformy agrarne. Polegało to na tym,że jest jakaś dana największa ilośc ziemi,której nie można przekroczyć. To było 1000 jugerów. Gdy ktoś miał więcej,powinien ziemię oddać ,ponieważ tzreba było ją podzielić między chłopów, którzy stracili ziemię. Dla chłopów ta reformawydawała siębyć dobra,ale dla arystokracji niedo przyjęcia. Wtedy trybuni ludowi zostali zabici z podpuszczenia arystokracji. Reforma nie udała się więc chłopi nie dostali ziemi inie byli zadowoleni ,a państwo musiało coraz więcej darmowego zboża przeznaczać na ich utzrymanie. Na przełomie 2 i 1w.n.e pojawiłą się propozycja konsula Mariusza, która odnosiłą siędo spraw wojskowych. Reforma mariusza polegała na wzięciu do wojska proletariuszy,którzy walczyli za pieniądze. Armia była armią zawodową ,skłądającą się z ciężko zbrojnych legionów. Eynagrodzenie okazało sięzbyt niskie. POnadto nie mieli zabezpieczenia na starość weterani. Żołnierze szybko zrozumieli,że mogą sięwzbogacić kosztem grabieży. Morale wojska było małe. Coraz większą rolęw państwie rzymskim odgrywali wodzowie. Oni bronili granic i podbijali nowe ziemie. Rywalizowali ze sobą owpływy. jednemu z nich,który nazywał się Sulla,udało się w roju 82 p.n.e ogłosić dyktatorem- funkcję tę sprawował kilka lat, prześladował swoich przeciwników wystawiając tzw. listy poskrypcyjne ( bycie posuzkiwanym). Wkrótce stracił swoje stanowisko a rywalizację rozpocząłjuliusz cezar,marek kasus,lepidus( podbijał afrykę). w ten sposób w roku 60 p.n.e powstał pierwszy triumwiratczyli sojusz trzech wodzów, którzy mieli rządzić krajem. Tworzyli go Marek Pompejusz, lepidus i marek krasus (podbijałportów czyli persów). Przeciwko nim stanął wkrótce juliusz cezar, który w 49r.p.n.e wozpocząłwojnędomową przekarczając słynną rzekę pylikon( północne włochy). Stą jest jego słynne powiedzenie 'kości zostały rzucone'=rozpoczęła się gra polityczna. Juliusz cezar zdobył włądzę , ponieważ jendak uniemożliwiłdziałąlnośc instytucji republiki, zostałwtedy zamordowany przez jej zwolenników, sądzących,że przez zabójstwo dożywotniego dyktatora,konsula uratują ustrój. Stało się jednak inaczej. Rozgorzały wojny domowe. Zwycięsko wyszedłz nich oktawian august ( cioteczny wnuk juliusza cezara), który chciał być włądcąrzymu ,lecz bał sięśmierci. Ogłosiłsię więc pierwszym senatorem princeps senatus,zachował urzędy republikańskie, zlikwidowałzgromadzenie ludowe więc okres jego rządó nazywamy pryncypatem . praktycznie byłą to komedia republiki albo wczesny okres cesarstwa. Istniał on do 3w.n.e W tym czasie Rzym miał największyzasięg. Przekroczył dunaj zdobywając dację, zdobył mezopotamie a także umacniałswe wpływy w bretanii. Pronceps wprowadził stałą ramię na renie i dunaju. Wprowadziłzłoty pieniądz, podzielił posiadłości rzymskie na podległe senatowi i sobie. Od oktawiana augusta zaczęło się wynoszenie byłych cesarzy na ołtarze.
o to chodziło ? ;d
14 2 14