Zad1. zapisz za pomoca przedziału lub sumy przedziałow zbiór :
a)D=(xεR: x <-2∨x≥4)
b) F=(xεR:x≤3∧x<6)
c)) G= (xεR:x²≥1∧x<0)

zad2. wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste m takie, że
a) 5m - 2ε(-1,1)
b) 5m-2ε<1,13> υ(18,+∞)

zad.3 wyznacz sumę zbiorów A iB jeśli
a) A=(1;5) B=(2;6)
b)A=(-∞;2) B=(2;+∞)

zad4 wyznacz iloczyn zbiorów A iB jeśli
a) A = (-∞;2) B=<2;+∞)
b) A= (-∞;1)υ(1;+∞) B =<-2;2)

zad 5. wyznacz zbiory A/B i B/A jesli
a)A= (1,2,3,4,5) B =(0,2,4,6)
b)A= (-∞;4) B=(1;4)

zad.6 wyznacz dzidzine funkcji f okreslonej wzorem
a) f(x) =x√x+3-3√3-x
b)f(x) = 7(x+1) √2x+7-5√3x-8

zad7. narysuj wykres funkcji f okreslonej wzorem f(x)= -3+4, a nastepnie korzystajac z tego wykresu narysuj wykresy funkcji g₁,g₂,g₃, gdzie g₁(x)=f (x+2), g₂(x) = -g₁(x), g₃(x)=g₂(x) +5

zad8. wyznacz zbiór wszystkich wartości parametru m , dla ktorych wykres funkcji liniowych f oraz g sa prostymi prostopadlymi gdy : f(x) =(1-2m)x+1-3m. g(x) =-2x+/8m+1/

zad.9 napisz rownanie ogolnej prostej l przechodzacej przez punkt c i rownoleglej do prostej przechodzacej przez punkt A oraz B gdy
A=(1/2, 2/3) B (1/3;2/5) C=(0;4)

zad 10 . napisz rownanie ogolne prostej l przechodzacej przez punkt C i prostopadlej do prostej przechodzacej przez punkty A oraz B gdy
A =(√11;11) B=(-23;11) C=(13;9)

1

Odpowiedzi

2009-12-05T01:13:24+01:00
Zad3.
a) A u B (1,6)
A u B (-∞,+∞)