Odpowiedzi

2009-12-04T21:10:54+01:00
Człowiek przedsiębiorczy to przede wszystkim osoba kreatywna zdolna do twórczego myślenia. Jak wspomina Schumpeter potrafi on wprowadzać nowe wyroby,surowce, produkty, półfabrykaty do produkcji. Zorientowany jest na otwarcie nowego rynku zbytu, sprzedaży. Zawsze stara się dostrzec szanse płynące z otoczenia mające zasadniczy wpływ na prowadzoną działalność. Z kolei Knight uważał iż przedsiębiorca to osoba skłonna ponosić ryzyko. Według niego jest ono niezbędne w procesie podejmowania ważnych decyzji. za przykład posłużę się sytuacją która może wydawać się banalna ale obrazuje ryzyko o którym mowa. A więc nie jest ryzykiem otwarcie kolejnej kwiaciarni w centrum Krakowa bądź przy dworcu czy nawet rynku, gdzie jest duża konkurencja ale otwarcie jej w miejscu mało uczęszczanym bądź na uboczu. Bowiem ryzykiem nie jest tu konkurencja lecz powodzenie przedsięwzięcia oraz jego rozwój, gdzie szanse są nieco mniejsze.