Odpowiedzi

2009-06-07T13:40:09+02:00
A)
3x+1
----- ≠ 0 x²-1≠0 (x-1)(x+1)≠0 x≠1 lub x≠-1
x²-1

b)

5
----- ≠0 (x²-1)≠0 x≠1
(x²-1)

Dla x=1 i x=-1
4 3 4
2009-06-07T13:43:55+02:00
A) 3x + 1
-------
x2 -1

Mianownik ułamka nie może być równy zero, czyli
x^2 - 1 różne od 0, stąd
x różne od 1 lub x różne od (-1)

b)
5
-------
(x - 1)^2
(x - 1)^2 nie może być zerem,
czyli x różne od 1
3 5 3