Zadanie 1. Oblicz:

a) ((½)³)⁻³÷16²=

b) (¹/₆₄)⁻³ × 8⁻³
2⁵ =

c) 25⁻²
5⁻⁴ - (³/₅)⁻⁶ × (⁵/₃)⁻⁷ =

d) ((⁹/₇)⁻³÷(³/₇)⁻³)×(¹/₃)⁻⁶ =

e) (¹²⁵/₁₆)⁻²÷(⁷⁵/₈)⁻³ =

f) (⁵⁴/₃₅)³× (⁸¹/₄₉)⁻²×(⁵/₆)³ =


Zadanie 2. Oblicz. Odpowiedzi podaj w postaci dziesietnej.

a) (3,4×10⁷)×(4,5×10⁻⁵) =
b) (1,4×10³)×(2,03×10²) =
c) (4,8×10⁻¹) ÷ (1,6×10⁻³) =
d) (1,08×10⁶)÷(3,6×10²) =

1

Odpowiedzi

2009-12-06T01:58:50+01:00
Zad 2
a) 340 x 0.45 = 153
b)1400 x 203 = 284200
c)0.48 \ 0.016 = 30
d)10.8 \ 360 = 0.03