Działkowicz musi zrobić oprysk winorośli 0,2 procentowym roztworem "ditchane 500", ale kupił 10-procentowy koncentrat tego środka. Ile musi wsiąść koncentratu, aby przygotować płyn o żądanym stężeniu, jeśli chce przygotować płyn na 3-krotne napełnienie opryskiwacza plecakowego o pojemności 5 litrów?

poproszę o rozwiązanie krok po kroku

1

Odpowiedzi

2009-12-07T11:21:04+01:00
Ponieważ działkowicz chce przygotować płyn na 3-krotne napełnienie opryskiwacza plecakowego o pojemności 5 litrów, to potrzebuje 15 litrów ( 3 x 5 l = 15 l) płynu o stężeniu 0,2%.

Teraz zbadajmy ile samego "ditchane 500" znajduje się w tych 15 litrach 0,2 procentowego roztworu, który chce otrzymać działkowicz:

ilość "ditchane 500" = stężenie procentowe x ilość płynu =

0,2% x 15 l = 0,002 x 15 l = 0,030 l = 0,03 l

Wiemy już, że w płynie, który chce otrzymać działkowicz ma być 0,03l "ditchane 500".

Zatem skorzystamy ponownie z wyżej wymienionego wzoru. Tym razem znamy ilość "ditchane 500" (ma go być 0,03 l), znamy stężenie procentowe (używamy 10 procentowego koncentratu), ale nie wiemy jaka jest ilość płynu (ile mamy użyć tego koncentratu).

ilość "ditchane 500" = stężenie procentowe x ilość płynu (dzielimy obie strony przez stężenie procentowe)

ilość płynu ( w naszym przypadku koncentratu) =
= ilość koncentratu =
= ilość "ditchane 500" : stężenie procentowe =
= 0,03 l : 10% = 0,03 l : 0,1 = 0,3 l

A zatem działkowicz musi użyć 0,3 l 10% koncentratu, aby otrzymać 0,2 procentowy roztwór "ditchane 500" na 3-krotne napełnienie opryskiwacza plecakowego o pojemności 5 litrów.

Odpowiedź: Działkowicz musi użyć 0,3 l koncentratu.
2 5 2