Program c++, w codeblocks

Napisz program, który wczyta do tablicy T liczby całkowite i wypisze na ekranie ile razy w tablicy T pojawiła się pewna liczba. Pierwszy wiersz danych zawiera liczbę elementów do wczytania (jest ich mniej niż 100), kolejny te elementy. Ostatni wiersz to liczba całkowita, której liczbę wystąpień w tablicy T mamy obliczyć.

Przykład działania programu:

dane:

4
1 2 2 2
2

3

wynik:

Program nie wypisuje żadnych komunikatów wejścia-wyjścia, nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na żadną interakcję, jedynie: dane-wynik. Nie używaj więc instrukcji np. "pause", nie stosuj zewnętrznych bibliotek, nie wprowadzaj komunikatów w stylu "Podaj liczbę" itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T23:35:47+01:00
Kompilator najlepiej ustawić GNU GCC w codeblox

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int n, liczba, ile=0;
int T[100];
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++){
cin>>T[i];
cout<<"\r";
}
cin>>liczba;

for(int i=0;i<n;i++){
if (liczba==T[i]) ile+=1;
}
cout<<ile;

return 0;
}