Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:12:42+01:00
A)
musimy policzyć po kawałku każde pole i na konieć je zsumować.
obliczam pole bieżni na odcinku prostym, oznaczmy je idneksem ¹ i pomnóżmy przez 2, bo są dwa takie same odcinki
P₁=2×(84,39×9,8)=2×827( w przybliżeniu)≈1654 m²

Obliczmy teraz pole na łuku, przyjmujemy π=3,14 oraz r=36,8+9,8=46,6
P₂=πr² = 3,14×(46,6)²=3,14×2171,56≈6819
p₃=πr² = 3,14×(36,8)²=3,14×1354,24≈4252

Płuku=P₂-P₃=6819-4252=2567

Obliczmy pole bieżni sumując poszczególne pola
Pb=P₁+Płuku=1654+2567=4221

c) P=α/360° ×πr²
π=3,14
r=25
α=40°
P=40°/360° ×3,14×(25)²=1/9×3,14×625≈218 m²
tak rzutnia ma większą powierzchnię niż 200 m²

d) rzutnia do rzutu dyskiem ma nr 7 i oznaczmy ją P₇
P₇=α/360° ×πr²
P₇=40°/360° ×3,14×(80)²=1,9×3,14×6400≈2233

rzutnia do rzutu oszczepem ma nr 6 i oznaczmy ją P₆
P₆=α/360° ×πr²
P₆=29°/360° ×3,14×(95)²=≈2283

P₆>P₇ większą powierzchnię ma rzutnia do rzutu oszczepem

b) 2×84,39=168,78≈169
l=α/360°×2×π×r
π=3,14
r=36,8
l=360°/360°×2×3,14×36,8≈231
l zew=231+169=400

ponieważ szerokość bierzni do biegu przez płotki jest 9,8 m, a torów jest 8 , musimy wyliczyć szerokość jednego toru
9,8:8=1,225
r=36,9+1,225=38,125
l=360°/360°×2×3,14×38,125≈239
l wew=169+239=408

różnice pomiedzy ksiązką mogą wynikać z zaokrągleń
1 5 1
2009-12-05T00:02:55+01:00
A)
P1=2×(84,39×9,8)=2×827≈1654 m²

Pole łuku π=3,14 oraz r=36,8+9,8=46,6
P2=πr² = 3,14×(46,6)²≈6819
P3=πr² = 3,14×(36,8)²≈4252

Pole łuku=P2-P3=6819-4252=2567

Pb=pole bieżni
Pb=P1+Płuku=1654+2567=4221

b) 2×84,39=168,78≈169
l=α/360°×2×π×r
π=3,14
r=36,8
l=360°/360°×2×3,14×36,8≈231
l zew=231+169=400

9,8:8=1,225
r=36,9+1,225=38,125
l=360°/360°×2×3,14×38,125≈239
l wew=169+239=408

c)
P=α/360° ×πr²
π=3,14
r=25
α=40°
P=40°/360° ×3,14×(25)²=1/9×3,14×625≈218 m²
Odp: rzutnia ma większą powierzchnię niż 200 m²

d)
rzutnia do rzutu dyskiem ma nr 7 i oznaczmy ją P7
P7=α/360° ×πr²
P7=40°/360° ×3,14×(80)²≈2233

rzutnia do rzutu oszczepem ma nr 6 i oznaczmy ją P6
P6=α/360° ×πr²
P6=29°/360° ×3,14×(95)²≈2283

Odp:P6>P7większą powierzchnię ma rzutnia do rzutu oszczepem

≈ w przybliżeniu
1 5 1