Odpowiedzi

2009-12-04T18:50:13+01:00
Cukry proste, czyli monosacharydy są prostymi cukrami, których cząsteczki zawierają od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce i nie ulegają hydrolizie do cukrów prostszych. Łatwo krystalizują i doskonale rozpuszczają się w wodzie, są substancjami bezwonnymi, charakteryzują się słodkim smakiem.Posiadają właściwości redukcyjne, czyli dają pozytywny wynik prób zarówno Tollensa, jak i Trommera. W środowisku zasadowym podczas w/w prób ketozy ulegają reakcji enolizacji, tworząc epimery - dwie aldozy i jedną ketozę; powstające aldozy dają wynik pozytywny prób. Prawie wszystkie cukry proste są optycznie czynne.
Cukrami prostymi o największym znaczeniu są heksozy, a wśród nich glukoza.

Właściwości glukozy:
a) fizyczne:
- stan skupienia stały
- barwa biała
- budowa krystaliczna
- smak słodki
- bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
- odczyn obojętny
- temperatura topnienia 140°C
- nierozpuszczalna w etanolu.
b) chemiczne
- palna
- reaguje z wodorotlenkiem miedzi dając związek kompleksowy (barwa lazurowa)
- posiada właściwości redukujące (ulega reakcji dla cukrów redukujących).
27 4 27
2009-12-04T19:06:23+01:00
Cukry proste dzielone są na glukozę i fruktozę
Glukoza - pod wpływem enzymów ulega fermentacji alkoholowej i przekształca się w alkohol etylowy, ulegają fermentacji, wykazują własności redukujące wobec Cu(OH)2 i związków srebra. Glukoza jest izomerem fruktozy.
Fruktoza - najsłodsza spośród cukrów, reszta właściwości jest podobna do glukozy.Substancja krystaliczna, posiada słodki smak, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a także może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób nowotworowych, Nieoceniona w leczeniu niedomogi serca mięśniowego.

jeśli możesz daj najj ;DD
23 3 23