1.spośród podanych pierwiastków i związków chemicznych wybierz te , których uzyjesz w zapisie słownym równań reakcji chemicznych :
a) syntezy b)analizy c)wymiany
węgiel , tlen , magnez , tlenek magnezu , wodór , tlenek rtęci (II) , rtęć , tlenek wodoru , tlenek węgla (4)

1

Odpowiedzi

2009-12-04T18:56:07+01:00
A) węgiel+tlen →tlenek węgla(IV)
b)tlenek magnezu→tlen+magnez
c)tlenek rtęci(II)+wodór→tlenek wodoru+rtęć
4 3 4