Odpowiedzi

2009-04-01T11:53:27+02:00
1-sze stado 28 il. owiec 2 il. baranow

x- liczebnosc 2-go stada

2-gie stado 0,85x il owiec 0,15x il. baranow
Polaczone stada: razem 28+2+x

z tresci zadania --------->(2+0,15x)/(30+x)=0,1
2+0,15x=3+0,1x
0,05x=1
x=1/0,05=20 w tym 0,15*20=3barany i 20-3=17 owiec

Sprawdzam. (20+30)*0,1=5 (il. baranow w polaczonym stadzie )

Gazda Stach ma teraz w polaczonym stadzie 5 baranow