Uzupełnij tekst.
Grecja była ojczyzną pierwszych ............, czyli miłośników mądrości.
Do najbardziej znanych myślicieli greckich należał........... Wierzył on, że najważniejsze dla ludzi jest odróżnienie ............. od zła. Oskarżony m.in. o bezbożność został swkazany na karę .......... Jego rozważania spiasał...........,
który w ......... r. p.n.e. założył słynną szkołę Filozoficzną - Akademię.
Podstawy nauki zwanej logiką stworzył .............. Był również wychowawcą króla Macedonii - ........... Tales z Miletu uznawany jest za ojca astronomiii i.............. Obliczył on wysokość ........... na podstawie długości ich cienia, a także przewidział zaćmienie słońca w ....... r.p.n.e.
Osiągnięcia greckich matematyków w IV w.p.n.e. opisał ............. Dzieło to stało się podstawowym podręcznikiem do matematyki, wykorzystywanym aż do ........ w. żyjący w .......w.p.n.e. Archimedes wykorzystywał swoją wiedzę w praktyce. Sformuował prawo .............. cieczy i podał przybliżoną wartość liczby....... Najwybitniejszym historykiem greckim był.............. W swojej pracy zatytułowanej .............. opisał historię Grecji i Bliskiego Wschodu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:14:57+01:00
Grecja była ojczyzną pierwszych filozofów, czyli miłośników mądrości.
Do najbardziej znanych myślicieli greckich należał Sokrates. Wierzył on, że najważniejsze dla ludzi jest odróżnienie dobra od zła. Oskarżony m.in. o bezbożność został skazany na karę śmierci. Jego rozważania spisał Platon,
który w 387 r. p.n.e. założył słynną szkołę Filozoficzną - Akademię.


srry tylko tyle wiem xd
9 2 9