Od chwili dostrzeżenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynął czas równy 9 sekund. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wilgotnym powietrzu wynosi 335 m/s, a prędkość rozchodzenia się światła 300 000 km/s, oblicz a jakiej w przybliżeniu odległości nastąpiło uderzenie pioruna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:36:28+01:00
335 m/s

300 000 km/s = 300000000 m/s

300000000 m/s - 335 m/s = 299999665 m/s

299999665 / 9 = 33333296

33333296 / 1000 = 33333,269 km


@edit :

3 km haha :D
Nie sądze , żeby tak było ;)

Wystarczy porównac predkosc swiatla i dzwieku ;)

A 9 s to dużo czasu ;)
19 2 19