1. Połącz wyrazy z lewej i prawej kolumn tak, aby powstały wyrazenia stanowiące całość znaczeniową.
zwrot literacka
punkt pośrednia
wątek przemyślana
charakterystyka pierwszoosobowa
świat akcji
fikcja główny
idea kulminacyjny
kompozycja przedstawiony
narracja realistyczny
opis utworu
2. Wybież 5 wyrazeń z poprzedniego zadania i ułóż z nimi zdania, które można by było umieścić w receznji
3. Napisz część sprawozdawczą recenzji następujących utworów:
a) A. Mickiewicz ,, Dziady"
b) H. Sienkiewicz ,, Krzyzacy"
c) Ch. Dickens ,, Opowieść Wigilijna"


To sa zadania z gramatyki i stylistyki ze strony 172, 173 i 175. Dla klasy I gimnazjum.
Jakby ktoś mógł to prosiłabym jeszcze o zrobienie 7, 8 z 173i 175.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T19:16:37+01:00
Zwrot akcji
świat przedstawiony
narracja pierwszoosobowa
wątek główny
fikcja literacka
punkt kulminacyjny
charakterystyka pośrednia
kompozycja utworu
opis realistyczny
idea przemyślana

W utworze występuje narracja pierwszoosobowa.
Głównym wątkiem utworu jest . . .
W książce świat przedstawiony opisany został w bardzo ciekawy sposób.
W pierwszej części utworu następuje zwrot akcji.


14 3 14