Odpowiedzi

2009-12-04T19:44:08+01:00
Chodzi o barok???
Jeśli tak, to...
Jako architekt żyjący w epoce renesansu, w budowie sporządziłabym budowlę, która miała by w sobie oryginalność. Między poszczególnymi elementami byłby kontrast; pojawiłby się też kolor i dynamika, ruch.
Budowla miałaby cechy budowli średniowiecznej: kolumny, kopułę, łukowate okna i liczne rzeźby.
Przykładem takiej budowli jest np. Bazylika św. Piotra.