1.
Odpowiedz, Ile jest liczb naturalnych, których zaokrągleniem do tysięcy jest liczba 24 000 oraz które są :
a. większe od 24 000
b.mniejsze od 24 000
c. większe od 39 000 i mniejsze od 24 000


2.Oblicz iloraz i resztę z dzielenia;
a. 457 : 7= ...r...
b.1743 : 23=...r...
c.8729 : 35 = ...r...
d.57584 : 76= ...r...


3.

Uzupełnij:
a. 1000% liczby 0,01 to...
0,1% liczby 1000 to ......

b. 10% liczby 0,01to.....
0,01%liczby 10 to.....4. w Polsce z 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadły 133 aparaty telefoniczne. Ilu mieszkańców Polski przypadało w 1990 roku na jeden telefon?.....

w tym samym roku liczba samochodów na tysiąc osób wynosiła 138. oblicz, ilu mieszkańców Polski przpadało na jeden samochód. ......


5. Proszek " zwykły" podrożał o 5% i kosztuje 6,30zł. Ile kosztował przed podwyżką.?

6.
oblicz:
a -1-(-0,99999)=
b. 100000-(-9999)=
c. -1-999,999=
d.999,999-10000=

7 Zajdź odwrotność liczby przeciwnej do odwrotności liczby - 3 ......
Dzięki wielkie ; pp

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:57:22+01:00
2.Oblicz iloraz i resztę z dzielenia;
a. 457 : 7= ..65.r..2.
b.1743 : 23=..75.r...18
c.8729 : 35 = ..249.r...14
d.57584 : 76= ..757.r..52.

Uzupełnij:
a. 1000% liczby 0,01 to... 0,1
0,1% liczby 1000 to ...... 1

b. 10% liczby 0,01to..... 0,001
0,01%liczby 10 to..... 0,001

4. w Polsce z 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadły 133 aparaty telefoniczne. Ilu mieszkańców Polski przypadało w 1990 roku na jeden telefon?.....

1000 - 113
x - 1

x= 1000 / 113
x= ok. 9 (8,84)
przypadało ok. 9 osób na jeden telefon.

w tym samym roku liczba samochodów na tysiąc osób wynosiła 138. oblicz, ilu mieszkańców Polski przpadało na jeden samochód. ......
1000 / 138
x= 7

5. Proszek " zwykły" podrożał o 5% i kosztuje 6,30zł. Ile kosztował przed podwyżką.?

105 % - 6,30 zł
100% - x
x= 100% * 6,30 zł / 105 %
x= 6zł
odp. proszek kosztował 6 zł.

6.
oblicz:
a -1-(-0,99999)= - 0,00001
b. 100000-(-9999)= 109999
c. -1-999,999= 1 000,999
d.999,999-10000= 9 000,0017 Zajdź odwrotność liczby przeciwnej do odwrotności liczby - 3 ...... to będzie liczba 3 ( -3 potem - 1/3 , nastepnie 1/3 i 3 )
1 1 1
2009-12-04T20:50:25+01:00
1.
a. większe od 24 000
Jest ich 499

b.mniejsze od 24 000
Jest ich 499

c. większe od 39 000 i mniejsze od 24 000
Jest ich 499

2.
a. 457 : 7= 65,2
b.1743 : 23=75,7
c.8729 : 35 = 249,4
d.57584 : 76= 757,6


3.

a. 1000% liczby 0,01 to 0,1
0,1% liczby 1000 to 1

b. 10% liczby 0,01to 0,001
0,01%liczby 10 to 0,0014. w Polsce z 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadły 133 aparaty telefoniczne. Ilu mieszkańców Polski przypadało w 1990 roku na jeden telefon?.....

w tym samym roku liczba samochodów na tysiąc osób wynosiła 138. oblicz, ilu mieszkańców Polski przpadało na jeden samochód. ......


5. Proszek " zwykły" podrożał o 5% i kosztuje 6,30zł. Ile kosztował przed podwyżką.?

ODP kosztował NIEWIEM

6.
oblicz:
a -1-(-0,99999)=0,00001
b. 100000-(-9999)=109999
c. -1-999,999=-1000,999
d.999,999-10000=-9000,001

7 Zajdź odwrotność liczby przeciwnej do odwrotności liczby - 3

ODP jest to 3

1 5 1