1)Do każdego rodzaju gleby dopisz przykłady miejsc wystepowania w Polsce oraz czynniki sprzyjające tworzeniu sie gleby:
a)Bielicowa
b)Gleba brunatna
c)Mada
d) Czarnoziem
e)Gleba górska
f)Rędzina

2) Odczytaj za pomocą atlasu rodzaje gleb występujące na podkarpaciu. Określ ich wykorzystanie rolnicze.


Z góry dziękuję ;*

1

Odpowiedzi

2009-12-05T01:38:35+01:00
Gleby bielicowe - mała zawartość próchnicy, wilgoci - występują w północnej części Niziny Mazowieckiej oraz wschodniej części Pojezierza Pomorskiego.

Gleby brunatne - sprzyja ich rozwojowi klimat umiarkowany, tworzą się pod roślinnością lasów głównie mieszanych i liściastych są to gleby żyzne z odczynem obojętnym lub kwaśnym.
Występowanie w Polsce - Wyżyna Lubelska, rejon Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie.

Mady - to gleby, które tworzą się poprzez nasadzenie osadów wodnych. Mady są glebami bardzo charakterystycznymi, ponieważ wyróżniają się w trzech profilach: lekkie, średnie, ciężkie a uzależnione jest to od składu ich granulowości.
Występowanie w Polsce to głównie doliny dużych rzek, jak np. Wisły, Odry, Warty... największe ich ilość określa się na terenach Żuław Wiślanych.

Czarnoziemy - są to gleby bardzo żyzne, które powstają na podłożach lessowych i lessopodobnych. Często w warstwie tzw. ornej zwierają związki węglanu wapnia. W Polsce czarnoziemy występują głównie na Wyżynie Lubelskiej i Kielecko-Sandomierskiej a więc tam, gdzie wyróżniamy wąwozy lessowe.

Gleby Górskie - nazwa wskazuje na występowanie ich w górach, a erozje (wietrzenia) tam będące powodują nie możność ich ciągłego rozwoju i zmywaniem warstwy powierzchniowej. Są to ziemie bardzo zróżnicowane i charakteryzują się wieloma czynnikami występowania, jak np. nachylenie stoków czy wysokość nad poziomem morza.

Rędziny - to gleby, które powstają dzięki erozji skał wapniowych i węglowych (głównie!) zawierają dość sporo domieszek, jak np. piasek i glina. Poziom ich rozwoju wyznacza doskonałość wapieni. W Polsce występują na Wyżynie Kieleckiej i Wyżynie Lubelskiej oraz górach - Tatrach i Pieninach.
1 4 1