Odpowiedzi

2009-12-04T19:43:02+01:00
2009-12-04T19:45:17+01:00
[ (2⅕)⁻³]³×(2⅕)⁷=(¹¹/₅)⁻⁹×(¹¹/₅)⁷=(¹¹/₅)⁻⁹⁺⁷=(¹¹/₅)⁻²=(⁵/₁₁)²=²⁵/₁₂₁
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:46:35+01:00
/ - kreska ułamkowa
[(2 ⅕)⁻³]³ * (2⅕)⁷=[(11/5)⁻³]³ * (11/5)⁷=
=(5³/11³)³ * 11⁷/5⁷= 5⁹/11⁹ *11⁷/5⁵
te dwa ułamki po wymnożeniu i skróceniu:
5²/11²=25/121