Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:47:06+01:00
Rozmieszczenie to sposób występowania osobników danej populacji na określonym terenie.
W przyrodzie wystepują różne typy rozmieszczenia, wyróżniamy:
przypadkowy typ rozmieszczenia, równomierny i skupiskowy.

Przypadkowy typ rozmieszczenia jest bardzo rzadki, mozna go zauważyć u gatunków pionerskich w najwcześniejszej fazie zasiedlania przez nie nowych terenów np; u kozibrodu pajęczykowatego na wydmach lub u solibrodu zielnego na glebach silnie zasilonych.
Większość populacji ma rozmieszczenie skupiskowe które polega na tworzeniu stad, koloni zwierząt lub kęp roślin, jest to bardzo bezpieczne rozmieszczenie bo w grupie każdy osobnik ma większe stado na przeżycie np jeden maskonur nie obroni się przed większą od niego mewą a stado tak, ono mu pomoże.
R. równomierne spotykamu np w monokulturach sosnowych, w uprawach warzyw a takze u ptaków i ssaków drapieżnych mających dane terytorium łowieckie