1. W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400kN. Jaką siłą należy działać na mniejszy tłok, o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na który kładziemy złom??


2. duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się o 1 cm, a mały tłok o 20 cm. Pole powierzchni małego tłoka wynosi 25 cm kwadratowych , a siła działająca na niego - 250N.
Oblicz:
a)pole powierzchni dużego tłoka
b) siłę wywieraną przez duży tłok


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T20:29:20+01:00
1.
F₂=400kN
S₂=200S₁
F₁/S₁=F₂/S₂
F₁=F₂S₁/S₂
F₁=400kN×S₁/200S₁
F₁=2kN
2.
h₂=1cm
h₁=20cm
S₁=25cm²
F₁=250N
F₁h₁=F₂h₂ praca wykonana przez tłoki jest taka sama
F₂=F₁h₁/h₂
F₂=5000N
F₁/S₁=F₂/S₂
S₂=F₂S₁/F₁
S₂=500cm²
34 4 34