Odpowiedzi

2009-06-07T16:44:46+02:00
Dane: vo, s
szukane : f
Fg=m*g -siła ciężkości ciała
Ft=f*Fg -siła tarcia, powodująca ruch jednostajnie opóźniony,
Ft =m*a

czyli f*m*g=m*a gdzie :
g=10m/s² -przyśpieszenie ziemskie
a=Vo/t - opóźnienie ruchu jednostajnego ciała
s=at²/2
s=(vo/t)*t²/2
s=vo*t/2 -> t=2s/vo
a=vo/2s * vo
a=vo²/2s

f*m*g=m*a
f=a/g
f=(vo²/2s)/g
f=vo²/(2*s*g)