Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-07T15:57:41+02:00
Fajny link:
http://www.bialoszewska.republika.pl/proc.html

poza tym:
Procenty (%)
Znak % po łacinie czyta się pro centum i oznacza na sto.

Jeden procent (1%) to setna część całości.
1%=1/100 =0,01, 100% = 1

Jeden procent pewnej liczby a, to setna część tej liczby, co oznaczamy 1%a
1%a=1/100 ·a

Procent możemy podzielić na części, dziesiąta część procenta to promil (‰) albo jeden procent to 10 promili. 1% = 10‰

Zamiana procentu na ułamek

Ponieważ procent to inny zapis ułamka, więc można procenty zamienić na ułamki zwykłe lub dziesiętne. Zamieniając procent na ułamek, przedstawiamy ten procent jako ułamek o mianowniu 100.
3%=3/100 =0,03
67%=67 /100 =0,67
150%=150 /100 =1,50

Zamiana ułamka na procent

Ułamki zwykłe
Ułamek można zamienić na procent, rozszerzając lub skracając do mianownika 100, jeśli to możliwe.
2 /5 =2·20 /5·20 =40 /100 =40%,
1 /4 =1·25 /4·25 =25/100 =25%.

Ułamek można także zamienić na procent mnożąc go przez 100%.
1/4 =1/ 4 ·100%=100% /4 =25%,

3 /7 =3/ 7 ·100%=300% /7 =42 6 /7 %

Ułamki dziesiętne
Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent należy pomnożyć dany ułamek przez 100 i dopisać znak %.
0,43 · 100 = 43%
0,125 · 100 = 12,5%
1,3 · 100 = 130%Obliczanie procentu danej liczby

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład
30% z 20 = 0,30 · 20 = 6
lub
30% z 20=30 /100 ·20=600 /100 =6


Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierszej liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu.

Przykład
Jakim procentem liczby 12 jest liczba 3?

3 /12 =3/ 12 ·100%=300%/ 12 =25%


Obliczanie liczby z danego jej procentu

Aby obliczyć liczbę z danego jej procentu należy zamienić procent na ułamek i wartość liczbową danej liczby przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka.

Przykład
ZnajdĄ liczbę, której 75% to 12.

I sposób
75% z x = 12
0,75x = 12 /0,75
x = 12 : 0,75
x = 1200 : 75
x = 16

II sposób
75%=75
100 =3 /4

3 /4 x=12
x=12·4/3
x=48 /3
x=16

Szukana liczba to 16
2 5 2