Odpowiedzi

2009-12-04T20:01:43+01:00
Dane:
m = 0,5kg
v0 = 1,2m/s
F = 0,1N
t = 5min = 300s

Szukane:
vk = ?

Wzór
F = ma
a = F/m
a = v/t
v/t = F/m
v = Ft/m
vk = v + v0
Vk = Ft/m + v0 [N x s / kg = kgxm/s² x s / kg = m/s]

Rozwiązanie:
vk = 0,1x300/0,5 + 1,2
vk = 61,2m/s

Odpowiedź:
Wózek po 5 minutach uzyska szybkość 61,2m/s.