A)Okres prądu przemniennego wytworzonego przez dynamo jest równe 0 ms(milisekund). Ile wynosi częstotliwośc tego prądu.
b)Uzwojenie pierwotne transformatora posiada 50 zwojów,a wtórne 200. Czy jest to transformator podwyższajacy, czy obniżajacy napięcie przemienne? Ile wynosi największa wartosć napięcia wtórnego w tym transformatorze,jeżeli największa wartośc napięcia pierwotnego wynosi 25V?
Potrzebuje zaraz

1

Odpowiedzi

2009-12-04T23:16:08+01:00
T-okres
f-czestotliwosc

f=1:0=0

b)
transformator podwyzszajacy

największa wartosć napięcia wtórnego w tym transformatorze wynosi 100