"Rewolucja amerykańska"

Uzupełnij zdania:

1) Anglicy w XVI-XVIII w. podporządkowali sobie .................. w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako ................... tanich surowców i jako ............... zbytu dla towarów angielskich.

2) Wyodrębniającą się społeczność mieszkańców ................. złączyła wspólnota losów, jednakowa sytuacja polityczna wobec ............................ oraz wspólny ............. ekonomiczny.

3) Koloniści czuli się ................... przez Anglików i zażądali od nich .................. . Gdy postulaty te zostały ................. , Amerykanie rozpoczęli walkę o niepodległość.

2

Odpowiedzi

2009-12-04T21:08:52+01:00
W kolejności od lewej do prawej:
1kolonie,wydobywców,miejsce
2kolonii, Anglii, rynek
3wyzyskiwani, równch praw, odrzucone

mam 5 z historii;p
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T21:15:09+01:00
1) Anglicy w XVI-XVIII w. podporządkowali sobie KOLONIE w Ameryce Północnej. Traktowali je głównie jako ŹRÓDŁO tanich surowców i jako RYNKI zbytu dla towarów angielskich.

2) Wyodrębniającą się społeczność mieszkańców KOLONI złączyła wspólnota losów, jednakowa sytuacja polityczna wobec Anglii oraz wspólny RYNEK ekonomiczny.

3) Koloniści czuli się WYKORZYSTYWANI przez Anglików i zażądali od nich RÓWNYCH PRAW . Gdy postulaty te zostały NIESPEŁNIONE , Amerykanie rozpoczęli walkę o niepodległość.
8 5 8