1)Oblicz jaki promień ma koło o polu;
a)16 pi cm2
b)10 cm2
c)400m2
2)Jakie pole ma koło;
a)o promieniu 1,2 m
b) o średnicy 3,6 dm
c)o obwodzie 4 pi cm?
3)Promień okręgu jest równy 10.Jaką długość ma łuk tego okręgu,odpowiadający kątowi o mierze 50 stopni?

3

Odpowiedzi

2009-12-04T21:08:24+01:00
Zad. 1
A) 16 pi cm^2
Pk-Pi r^2
Pk=Pi *r^2=16 pi cm^2
Pi się skracają
r^2=16cm^2
r=4 cm

B)10pi cm^2
Pk=Pi*r^2=10pi c,^2
r^2=10cm
r=w zaokrągleniu 3,1

C)400m^2
Pk=Pi*r^2=400m^2
r^2=400m^2
r=20m

zad. 2
a)
P=π1,2²
P=1,44π
b)
3,6 : 2 = 1,8
r=1,8
P=π1,8²
P=3,24π
c)
4π chyba a nie 4πr
4π=2πr /:2π
r=2π
P=π(2π)²
P=4π³

zad. 3
Dane:
r- 10
x - ?
[ alfa ] - 50

[ alfa ] x
______ = ______
360 2 [ pi ] r


50 x
___ = _____
360 2 [ pi ] 10

5 x
__= ____ | *20
36 20 [ pi ]

100
--- = x
36

x = 2 i 7/9
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T21:21:31+01:00
1)Oblicz jaki promień ma koło o polu;
a)16π cm²
P=πr²
P=16π
16π=πr² /:π
r²=16
r=√16
r=4

b)10 cm²

P=πr²
P=10
10=πr²
r²=10/π
r=√10/π
π=3,14
r=1,78

c)400 m²
P=πr²
P=400
400=πr²
r²=400/π
r=√4*100/π
π=3,14
r=11,28

2)Jakie pole ma koło;
a)o promieniu 1,2 m
P=πr²
r=1,2
P=π(1,2)²=1,44π
π=3,14
P=4,52

b) o średnicy 3,6 dm
d=3,6 dm
P=πr²
r=1,8
P=π(1,8)²=3,24π
π=3,14
P=10,17

c)o obwodzie 4 π cm?
Ob=2πr
Ob=4π
4π=2πr /:2π
r=2
P=πr²
P=π(2)²=4π
π=3,14
P=12,56


3)Promień okręgu jest równy 10.Jaką długość ma łuk tego okręgu,odpowiadający kątowi o mierze 50 stopni?
α=50°
r=10
l=α/360° ×2πr

l=50°/360° ×2×π×10=2,77 π
π=3,14
l=8,69
4 3 4
2009-12-04T21:24:28+01:00
1.a) r= 4


2.a)r= 1,2 m
p=<pi> 1,2 m<do kwadratu> = 1,44<pi>m<kwadrat.>
b)r= 0,5 * 3,6 =1.8dm
p= <pi>1,8 dm <kwadr> = 3,24 <pi> dm<kwadr>
c) d= 4
r= 0,5*4= 2 cm
p=<pi>2 cm<kwadr>= 4 <pi> cm <kwadr>
zad 3
50 5
--- = --
360 36
l=2<pi> r
l= 20 <pi>
5 1
20 <pi> * --- = 4 ---
36 6

Może się rozczytasz xDD
2 2 2