1. a)liczbę x przedstaw w postaci potęgi liczby naturalnej jeśli; x=125 *√5*5do minus4 potęgi pod kreską ułamkową ³√625
b)oblicz jakim procentem liczby x=0,15*5/6-(0,7*3/7-4/5):(1½)jest liczba y=(3^4)^-1*√81*33

2.a)sprawdz czy liczba jest wymierna x=2 pod kreska ułamkową √7-3 i dalej +√7
b)oblicz x do minus trzeciej potęgi

3.dane są zbiory : A=(-nieskończoność,-1)u(2,+nieskończoność)
B=<-5,3>
C=(-2,+ nieskończoność)
wyznacz :
1.AuBuC
2.AпC
3.(AпB)/C
4. suma liczby naturalnej dodatniej a i odwrotności liczby a jest równa 5,2. wyznacz liczbę a.
bardzo proszę was o pomoc z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2009-12-05T15:40:42+01:00
Odp 1.
x= 5³*5do potegi ½ * 5⁻⁴ / (5⁴) do potegi ⅓
x= 5 do potegi -½ / 5 do potegi 4/3
x= 5 do potegi -½-4/3
x= 5 do potegi -11/6

odp2. najpierw obliczamy
x = 15/100 * 5/6 -(7/10*3/7 - 4/5) ÷3/2=
5/40 - (3/10-4/5)÷3/2= 1/8 - ( 3/10-8/10) ÷3/2=1/8+5/10÷3/2=
1/8+1/2*2/3= 1/8+1/3=3/24+8/24=11/24

y=3⁻⁴ *√3⁴*3*11= 3⁻⁴ *3²*3*11=3⁻¹*11=⅓*11=11/3=88/24

czyli y jest to 800% liczby x

odp3.
AuBuC= ( - nieskonczonosci; + nieskomczonosci)
AпC= (-2;-1)u(2;+ nieskonczonosci)
3.(AпB)/C = (-5;-2)

odp4.

a+1/a=5,2 mnozymy przez a
a²+1=5,2a
a²-5,2a+1=0
Δ=b²-4ac= 27,04-4=23,04
√Δ=4,8
a₁=-b-√Δ / 2a= 5,2-4,8/2=0,2
a₂=-b+√Δ/2a= 5,2+4,8/2=5

odp2
a)2*(√7+3) /(√7+3)(√7-3) + √7 (√7+3)(√7-3)/(√7+3)(√7-3)= 2√7+6 / 7-9 + √7(7-9) / 7-9= 2√7+6 /-2 - 2√7/-2=2(√7+3) /-2 + √7= -√7-3+√7= -3
jest wymierna

b) x⁻³= (-3)⁻³= -27

pozdrawiam:)