Rozpisz pelne i skrocone konfiguracje elektronowe atomow:glinu siarki arsenu rubidu i itru...nastepnie
a)wskaz elektrony walencyjne tych pierwiastkow i rozpisz ich konfiguracje za pomoca modelu klatkowego
b)zaznacz elektrony walencyjne poslugujac sie wzorem Lewisa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T18:41:52+01:00
Siarka [Ne]3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Arsen [Ar] 3d10 4s2 4p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3

Rubid [Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

Itr [Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1
3 2 3