Odpowiedzi

2009-12-04T21:48:57+01:00
Punkt przeciecia przekątnych to punkt przeciecia prostych AC i BD
prosta l=AC
liczymy równanie prostej
y=ax+b
A(-2,4) C(5,-3)
4=-2a+b
-3=5a+b
b=4+2a
-3=5a+4+2a
-7=7a/÷7
a=-1
b=4-2=2
wiec l: y=-x+2


równanie prstej k=BD
B(-2.2) D(1,4)

2=-2a+b
4=a+b
b=4-a
2=-2a+4-a
2=-3a+4
-2=-3a/÷-3
a=2/3
b=4-2/3=3 ⅓

wiec k: y=2/3X +3 ⅓

miejsce przeciecia = przyrónujemy te dwie proste
k: y=2/3X +3 ⅓
l: y=-x+2
wiec
2/3X +3 ⅓=-x+2
5/3x=-4/3 /*3
5x=-4 /÷5
x=-4/5

y=4/5+2= 14/5


wiec punkt P= punkt przeciecia to
P(-4/5; 14/5)

3 2 3