1.Wykonaj działania na podanych wyrażeniach:
a)(2+3√12)*(3-2√18)=
b)(2-3√3)*(2+3√3)=
c)(3+6√5)*(3+6√5)=
2.Oblicz i podaj odpowiedź na osi liczbowej oraz ewentualnie w postaci przedziałów liczbowych:
a)|x+2|=3
b)|x-4|=5
c)|x-3|>5
d)|x+2|<2
e)|2x-3|≥5

Nie spamować. Akceptuje odp. z wszystkimi zadaniami/podpunktami.
TYLKO SZYBKO !!!

2

Odpowiedzi

2009-12-04T21:44:45+01:00
Zad.1
a)(2+3√12)*(3-2√18)= 6-4√18+9√12-6√216= 6-12√2+18√3-36√6
b)(2-3√3)*(2+3√3)=4+6√3-6√3-27=-23
c)(3+6√5)*(3+6√5)=9+36√5+180=189+36√5
zad.2
a)|x+2|=3 <=> x+2=3 <=> x=1
b)|x-4|=5 <=> x-4=5 <=> x=9
c)|x-3|>5 <=> x-3>5 ∨ x-3<-5 <=> x>8 ∨ x<-2
d)|x+2|<2 <=> -2 < x+2<2 <=> -4<x<0
e)|2x-3|≥5 <=> 2x-3≥5 ∨ 2x-3≤-5 <=> x ≥ 4 ∨ x ≤ -1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:54:52+01:00
Zad.1
a)(2+3√12)*(3-2√18)= 6-4√18+9√12-6√216= 6-12√2+18√3-36√6
b)(2-3√3)*(2+3√3)=4-27=-23
c)(3+6√5)*(3+6√5)=9+36√5+180=36√5+189
zad.2
a)|x+2|=3
x+2=3v x+2=-3
x=1v x=-5

b)|x-4|=5
x-4=5 v x-4=-5
x=9 v x =-1

c)|x-3|>5
x-3>5 ∨ x-3<-5
x>8 ∨ x<-2
x∈(-∞,-2)u(8,∞)

d)|x+2|<2
-2 < x+2<2
-4<x<0
x∈(-4,0)

e)|2x-3|≥5
2x-3≥5 ∨ 2x-3≤-5
x ≥ 4 ∨ x ≤ -1
x∈(-∞,-1>u<4,∞)
1 5 1