Odpowiedzi

2009-12-04T21:34:01+01:00
Według mnie to sformułowanie oznacza, że kiedy człowiek traci siły i chęci wszystkie zdarzenia oraz znaki odbiera jako przeciwne jemu, złośliwe. To stwierdzenie jest odzwierciedleniem myśli każdego z nas, w trudnych chwilach. Kiedy człowiek jest biedny i smutny wszystko obraca się przeciwko niemu.

Ja to tak rozumiem ; ))
2009-12-04T21:37:50+01:00
Przedstawiony cytat z fraszki Jana Kochanowskiego "Na zdrowie" ukazuje sytuację, w której może znaleźć się człowiek, przywiązujący zbyt dużą uwagę do bytu materialnego. Sugeruje brak zrozumienia ze strony innych, samotność, pustkę egzystencjalną i poczucie bezsilności. Osoba, której to dotyczy odczuwa tzw. "ból świata", nie potrafi docenić wartości, jaką jest zdrowie. Za najważniejsze uważa posiadanie władzy, majątku i dóbr materialnych.