1. Pierwotniaki są to:

a) Protisty samożywne wielokomórkowe
b) Protisty cudzożywne jednokomórkowe
c) Bakterie
d) Odpowiedź A i B są prawidłowe

2) Grzyby rozmnażają się poprzez:

a) zarodniki, rozmnażają się płciowo jak i bezpłciowo
b) tylko przez zarodniki
c) glony
d) odpowiedź A i B są poprawne

3) Wyjaśnij na czym polega proces fotosyntezy?
4) Grzyb kropidlak podobny jest do:

a) muchomora
b) kropideł

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-04T21:29:26+01:00
1. b
2. a
3. W zielonych liściach rośliny- liściach i łodygach zachodzi ten proces. Jest zwany cyklem reakcji chemicznych, w których udział bierze chlorofil i pochłaniana przez niego energia słoneczna. W wyniku tego procesu z dwutlenku węgla i wody roślina produkuje substancje pokarmowe - cukry. Ubocznym produktem fotosyntezy jest tlen wydzielany do atmosfery. Proces ten przebiega najintensywniej w ciągu dnia.
DWUTLENEK + WODA CHLOROFIL CUKIER + TLEN
WĘGLA ENERGIA ŚWIETLNA

4. a
2009-12-04T21:36:00+01:00
1. B
2. A
3. fotosynteza polega na wytwarzaniu prostych związków organicznych, m.in. glukozy i tlenu, z dwutlenku węgla, wody i przy udziale energii świetlnej i chlorofilu.
4. B
4 5 4