Odpowiedzi

2009-12-04T22:52:20+01:00

cząsteczkowo: 2CH₃COOH+ 2Na-> 2CH₃COONa+ H₂
jonowo: 2H^+ + 2CH₃COO⁻ +2Na-> 2CH₃COO⁻ + 2Na^+ +H₂
jonowowe skrócone: 2H^+ +2Na-> + 2Na^+ +H₂

cząsteczkowo:2HCOOH+ Mg-> (HCOO)₂Mg+ H₂
jonowo:2HCOO⁻ + 2H^+ +Mg-> 2HCOO⁻ + Mg²+ +H₂
j.s: 2H^+ +Mg-> Mg²+ +H₂

cz:(CH3COO)₂Mg+ 2HCl->2CH3COOH+ MgCl₂
j: 2CH3COO⁻+ Mg²+ +2H^+ + 2Cl⁻-> 2CH3COOH + Mg²+ + 2Cl⁻
j.s: 2CH3COO⁻+2H^+ ->2CH3COOH

cz: (CH3COO)2Ba+Na2CO3-> 2CH3COONa+ BaCO3|
j: 2CH3COO⁻ + Ba²+ + 2Na^+ + CO3²⁻ -> 2CH3COO⁻ + 2Na^+ BaCO3|
j.s: Ba²+ + CO3²⁻-> BaCO3|

cz:2HCOOH+ 2K-> 2HCOOK+H2
j: 2HCOO- + 2H^+ +2K-> 2HCOO⁻ + 2K+ +H2
j.s: 2H^+ +2K-> 2K+ + H2

6 4 6