1. Napisz liczebniki po niemiecku:

1, 4, 100, 33, 34, 43, 243, 3000, 650, 45

2) Przetłumacz:

a) Gitarre
b) Liebie
c) das Auto
d) die Sweiz
e) Österreich

3) Napisz po niemiecku

a) Austria
b) Monachium
c) Zurich
d) dwadzieścia cztery
e) 12500
f) Król Lew

4) Przetłmacz na angielski i niemiecki:

a) Szwajcaria
b) Wieden
c) Monako
d) Polska
e) Warszawa
f) Paryż

5) Przetłumacz na angielski, tak jak w przykładzie:

a) Polska - Polan - POLAND
b) Austria - Österreich
c) Wiedeń - Wien
d) Trzydzieści - Dreißig
e) Monachium - München

6) Przetłumacz na niemiecki tak jak w przykłądzie:

a) Francja - France - FRANKREICH
b) Monako - Monaco -
c) Polska - Poland -
d) Warszawa - Warsaw
e) Kraków - Cracow
d) Lublin - Lublin

2

Odpowiedzi

2009-12-04T21:40:21+01:00
1 eins
4 vier
100 hundert
33 dreiunddreissig
34 vierunddreissig
43 dreiundvierzig
243 zwei hundert dreiundvierzig
3000 drei tausend
650 sechs hundert funfzig
45 funfundvierzig

ZADANIE 2

a) Gitarre - gitara
b) Liebie - miłość
c) das Auto - samochód
d) die Sweiz - SZwecja
e) Österreich - Austria

ZADANIE 3

a) Austria - zad 2 e
b) Monachium - München
c) Zurich
d) dwadzieścia cztery - vierundzwanzig
e) 12500 - zwolf tausend funf hundert
f) Król Lew -Der König Löwe

ZAD 4 NIEMIECKI

a) Szwajcaria -die Schweiz
b) Wieden - Wien
c) Monako - Monaco
d) Polska - Polen
e) Warszawa - Warschau
f) Paryż - Paris

ANGIELSKI

A) Switzerland
b) Vienna
c) Monaco
d) Poland
e) Warsaw
f) Paris

ZADANIE 5

a) Polska - Polan - POLAND
b) Austria - Österreich - Austria
c) Wiedeń - Wien - Vienna
d) Trzydzieści - Dreißig -thirtieth
e) Monachium - München - Munich

ZADANIE 6

a) Francja - France - FRANKREICH
b) Monako - Monaco -Monaco
c) Polska - Poland - Polen
d) Warszawa - Warsaw - Warschau
e) Kraków - Cracow
d) Lublin - Lublin
2009-12-04T21:57:06+01:00
1.
eins
vier
hundert
drei und dreißig
vierunddreißig
dreiundvierzig
zweihundertdreiundvierzig
dreitausend
sechshundertfünfzig
fünfundvierzig

2)
a) gitara
b) Liebi
c) samochód
d) Sweiz
e) Austria

3)
a) Österreich
b) München
c) Zürich
d) Twenty-four
e) 12500
f) Der König der Löwen

4)
a) die Schweiz
b) vienna
c) Monaco
d) Poland
e) Warsaw
f) Pa

a) Switzerlandris
b) Wien
c) Monaco
d) Polen
e) Warschau
f) Paris

5)
a) Poland
b) Austria
c) Vienna
d) Thirty
e) Munich

6)
a) France
b) Monaco
c) Poland
d) Warsaw
e) Krakow
d) Lublin