Zad.12 zapisz w postaci sumy algebraicznej:
a) (x+1)(x+2)(x+3)
b) (x-2)(x+5)(2x-1)
c) (x-4)(x+1)²
d) (2x-3)²(x+2)
zad.13 zapisz w jak najprostszej postaci
a) (x+a)(x-2)+(x+2)(x-1)
b) (5k+n)(k-2n)-k(4k+n)
c) (4y+3)(y-2)-2y(4-2y)
d)-(3c-2)(c-1)-c(c-2)
e) 2(3a²-1)-(a+2)(a+2)
f)5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:24:39+01:00
Zad.12
a) (x+1)(x+2)(x+3)=x³+6x²+11x+6
b) (x-2)(x+5)(2x-1)=2x²-8x-5x²+5
c) (x-4)(x+1)²=x³-2x²-7x-4
d) (2x-3)²(x+2)=4x²+9
zad.13
a) (x+a)(x-2)+(x+2)(x-1)=2x²+ax -2a -x +2
b) (5k+n)(k-2n)-k(4k+n)=k²-10kn-2n²
c) (4y+3)(y-2)-2y(4-2y)=8y²-13y-6
d)-(3c-2)(c-1)-c(c-2)= -4c²-2+c
e) 2(3a²-1)-(a+2)(a+2)= 5a²-6-4a
f)5x²(x²+1)-(x²-2)(x²+3)= 6+x²+x(u góry mała 4)
1 4 1