Proszę o wykonanie zadań:
1
Prędkość gazu w powietrzu wynosi około 333 m/s. Wyraź ją w km/h

2
Między błyskawicą i grzmotem upłynęło 6 sekund. Jak daleko uderzył piorun?

3
Belka unoszona prądem wody w rzece przepłynęła pod mostem o szerokości 20m w ciągu 15 sekund. Jaka jest prędkość nurtu wody?

4
Jaka jest prędkość punktu na równiku wskutek dziennego obrotu Ziemi?

5
Długość kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach wynosi 4178m, czas jazdy 20 min. Oblicz prędkość wagonika, jeżeli przesiadka na Myślenickich Turniach trwa 6 minut.

7
Dwa pociągi jadące z tą samą prędkością w przeciwnych kierunkach mijają się w ciągu 8 sekund. Jaka jest prędkość każdego z pociągów, jeżeli długość każdego wynosi 72m?

8
Motocykl, jadący z prędkością v1=25m/s wyjechał w t=15min po samochodzie, jadącym z prędkością v2=72km/h. Kiedy i na jakim kilometrze go doścignie?

9
W czasie jazdy pociągiem naliczono n=50 uderzeń kół o styki szyn w ciągu t=36sekund. Z jaką prędkością poruszał się pociąg, jeżeli długość szyny wynosi l=12m.


2

Odpowiedzi

2009-12-04T22:05:51+01:00
1)
333 m/s = 333 * 1/1000 km / 1/3600 h = 333 * 1/1000 * 3600 km/h =
33,6 * 36 km/h = 1198,8 km/h

2)
ok. 2 km (bo 3 s to 1 km)

3)
20m/15s = 4/3 m/s = 1,3 m/s

4)
40000km/24h = 1667 km/h

5)
20 - 6 = 14 min.
4178m/14 min. = 298 m/ min.

9)
50 * 12m = 600 m
600m/36s = 16,6 m/s

P. S. Sorry, że nie zrobiłem wszystkich zadań, ale już nie dałem rady.
2009-12-04T22:13:36+01:00
3.V=s/t
V=20m/15s=1,33m/s
1. 333m/s=333*1km/1000:1h/3600=333*1km/1000*3600/1h=1198,8km/h

4Największą prędkość oruszania się punktów wynosi ok 1670 km/h.\

5.T=20min-6min=14min=840s
s=4178m
V=4178/840=4,97m/s

7. V=72m/8s=9m/s

9.50*12m = 600 m
600m:36s = 16,6 m/s