1.Czym była branka?
Jak przyczyniła się do wybuchu styczniowego?
2.Kto stał na czele powstania?
Jakie dokumenty zostały wydane w toku powstania?
3.Jaki charakter miały walki powstańcze?
Kim był R. Traugutt?
4.Jakie skutki przyniosło powstanie dla polaków?

proszę o odpowiedź na poziomie 2 klasy gimnazjum.
z góry dziękuję ;*

2

Odpowiedzi

2009-06-07T18:12:16+02:00
1.Rząd carski aby nie dospuścić do walki zbroinej,zarządził tzw. brankę,czyli nadzwyczajny pobór do wojsak.
2.Piotr Wysocki
3.Walkę prowadziły małe oddziały partyuzanckie składające się z słabo wyszkolonych i zdyscyplinowanych żołnierzy, w dodatku źle uzbrojonych.Takie oddziały nie mogły sobie pozwolić na otwartą walkę z znacznie silniejszym wrogiem.Grupy partyzantów atakowały tyły oddziałów wroga,z zaskoczenia i najczęściej na terenie lasów,w których po potyczce można było się rozproszyć i ukryć.
4.Po upadku powstania w zaborze rosyjskim zapanował terror.Powstańców skazywano na śmierć,zsyłano na Sybir,konfiskowano im mienie.Na mieszkancón nałożono specjalną opłatę za to ,że wspierali powstanie.Zlikwidowano całkowicie autonomię* Królestwa Polskiego,zaś jego nazwę zmieniono na Kraj
Przywiślański.

Autonomia*-Ograniczonasamodzielńośc w roztrzyganiu spraw wewnętrznych.
3 1 3
2009-06-07T18:12:52+02:00
Ad.1

Zaborcy nie chcieli , aby polacy wywołali powstanie. Znali dowódców planowanych powstań, więc zoorganizowali branke. Branka , czyli pobór do wojska. Na liście do pobrania byli przywódcy. Ktoś sie jednak dowiedział o brankach , więc polacy zaplanowali szybkie powstanie, jeszcze przed branką. Nie mieli szczęścia , gdyż był styczeń , a w tamtych latach zimy były mroźne.

Ad. 2.

nie kojarze tego.

Ad.3.

Polacy wywołując powstanie chcieli , aby zaborcy dali Polsce polską autonomie, polski język , szkoły , urzędy.

Romuald Traugutt - generał, dyktator w powstaniu styczniowym. Początkowo w armii rosyjskiej, zdymisjonowany na własną prośbę w 1862 r. Jako dyktator powstania był zwolennikiem bezkompromisowej walki z zaborcą. Aresztowany w kwietniu 1864 roku, został stracony na stokach cytadeli w W-wie.

Ad.4

Po przegranym powstaniu Polacy byli zsyłani do pracy w kopalniach na Uralu lub na Syberię. Około 10 tys. powstańców udało się wyemigrować na Zachód. Klęska powstania stanowiła dla Polaków przełom w ich dążeniach niepodległościowych, sprawiając, że na dłuższy czas zerwali z ideą zbrojnej walki o niepodległość. Ale świadomość wysokiej ceny krwi zapłaconej w powstaniu pozwoliła im zachować poczucie przynależności narodowej w trudnym okresie rusyfikacji.

prosze :)
3 3 3