Zadanie 1. Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 7,2dm. Oblicz pole powierzchni tego sześcinanu.

Zadanie 2. Oblicz pole powierzchni bocznej graniasto słupa, którego podstawą jest pięciokąt foremny o boku 0,07m , a wysokość wynosi 2dm.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T22:10:20+01:00
Zadanie 1. Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 7,2dm. Oblicz pole powierzchni tego sześcinanu.
12×a=7,2 dm
1 dm=10 cm
12×a=72
a=6 cm

P=6a²
P=6×6²=6×36=216 cm³

Zadanie 2. Oblicz pole powierzchni bocznej graniasto słupa, którego podstawą jest pięciokąt foremny o boku 0,07m , a wysokość wynosi 2dm.
a=0,07m=7 cm
h=2 dm=20cm
P=5×(7×20)=5×140=700
2009-12-04T22:12:40+01:00
Zadanie 1.
7,2dm=72cm
72:12=6cm jedna krawedz
Pc=6×Pb
Pb=6×6=36cm²
Pc=6×36=216cm²
zadanie 2.
a=0,07m=7cm
h=2dm=20cm
P=½ah
P=½×7×20=70cm² to jest jedna sciana boczna a wszystkie to jest 70×5=350cm²
2009-12-04T22:37:06+01:00
7,2dm=72cm
72cm/12=6cm
6cm*6cm=36cm/2
36cm*6=216cm/2
Odp: Pole sześcianu wynosi 216cm/2

zad2
0,07m=7cm
2dm=20cm
20cm*7cm=140cm/2
140cm*5=700cm/2
Odp: Pole powierzchni bocznej graniasto słupa wynosi 700cm/2