Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T09:10:51+01:00
Wzór:

X + O2 = CO2 + H2O

Masa molowa CO2 = 44g/mol
Masa molowa H2O = 18g/mol

Wiemy, że uzyskano 44g CO2 i 1,44g H2O. Biorąc pod uwagi masy molowe, to :

44/44 = 1

14,4 / 18 = 0,8.

Wiemy z tego, że stosunek CO2 do H20:

1 ÷ 0,8 czyli
5 ÷ 4

Z tego wynika że powstało 5 cząsteczek CO2 i 4 cząsreczko H20. Wstawiając to do równania:

X + O2 = 5 CO2 + 4 H20

Wynika z tego, że związek X powinien mieć 5 węgli i 8 wodorów, czyli tym związkiem jest :

C5H8 = pentyn