Z 10 000kg rudy o zawartości 37,5% żelaza usunięto 4000kg domieszek o zawartości 15% żelaza. O ile procent podniosła się zawartość żelaza w pozostałej rudzie?

Stopiono dwa róźne stopy cyny i ołowiu.Stosunek wagowy cyny do ołowiu w pierwszym stopie wynosił 3:2 a w drugim 2:1 .Otrzymano 91 kg stopu zawierającego 67 i 5/7 % cyny.ile kg ważył pierwszy stop?

Proszę o rozwiązanie co naj miej jednego rozwiązania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T01:50:16+01:00
37,5% * 10000 = 3750 kg żelaza

15% * 4000 = 600 kg żelaza

pozostało 3750 - 600 = 3150 kg żelaza

w rudzie o masie 10000 - 4000 = 6000 kg,

czyli żelazo w pozostałej rudzie stanowi 3150/6000 * 100% = 52,5%

zawartość żelaza w pozostałej rudzie podniosła się o 52,5 - 37,5 = 15 punktów procentowych

i o (52,5 - 37,5)/37,5 * 100% = 40%Jeśli chodzi o 2. zadanie to wg mnie musi być błąd w treści, bowiem niemożliwe jest by połącznienie stopu 1. w którym
znajduje się 60% cyny (stosunek cyny do ołowiu 3/2) i stopu 2. z 66,6% cyny (stosunek cyny do ołowiu 2/1), dało stop
posiadający ponad 67% cyny.