Jakby co to 1 gim świat biologi str. 46
2.c).Wpisz obok każdej definicji nazwę elementu mchu, którego dotyczy.

_____________ przytwierdzają do podłoża oraz dodatkowo pobierają niewielkie ilości wody i soli mineralnych.

_____________ prowadzą proces fotosyntezy oraz pobierają wodę z solami mineralnymi.

_____________ odpowiada za produkcje zarodników, a po dojrzeniu również za ich wysypywanie się.


4.b)Wyjaśnij, w jaki sposób mszaki uczestniczą w regulowaniu bilansu wodnego lasów. _______________________


c)Podaj dwa, inne niż wymieniony w punkcie b, przykłady znaczenia mszków w przyrodzie._________________

d)Podaj co najmniej dwa przykłady znaczenia mszaków dla człowieka. ____________


5.a) Wyjaśnij znaczenia pojęcia przemiana pokoleń i napisz, które pokolenie dominuje u mszaków.
Przemianą pokoleń nazywa się ______________
W cyklu rozwojowym mszaków pokoleniem dominującym jest _________.

b)Uzupełnij zdania.
W cyklu rozwojowym paproci pokoleniem dominującym jest zbudowany z ____________,__________ i __________. Gametofit nazywany także __________, jest niepozorną rośliną o sercowatym kształcie, przytwierdzoną do podłoża za pomocą _________.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T23:00:33+01:00
2. c)
1. Chwytniki
2. Listki
3. Zarodnia

4.

b)
Chronią glebę przed nadmiernym parowaniem, a podczas deszczów chłoną wodę i magazynują ją.

c)
-biorą udział w procesie glebotwórczym
-używane są do uszczelniania budynków drewnianych

d)
-powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał
opalowy, do wyrobu papieru, tektury, itp.
- są stosowane do produkcji leków i w medycynie

5.
a)
- cyklem rozwojowym
- gametofit

b)
-korzeni, łodygi i liści
-sporofitem
-korzeni

Pozdrawiam :) jeśli coś to pisz, na priv .

118 3 118