Odpowiedzi

2009-12-04T23:09:09+01:00
Mieszaniny dzielimy na:
*mieszaniny jednorodne-mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem (np. roztwór soli w wodzie) rozdzielamy je sposobami:
-krystalizacji(odparowanie wody)
-destylacji (wykorzystuje się różnicę temperatur wrzenia różnych cieczy)
*mieszaniny niejednorodne(np. piasek w wodzie)
Sposoby rozdzielania:
-ogrzewanie(woda odparowuje)
-przesączanie (piasek zostaje np. na sitku)
przykładem mieszaniny niejednorodnej może być również piasek z opiłkami żelaza, wtedy rozdzielić możemy za pomocą magnesu.
2009-12-04T23:10:03+01:00
Mieszanina jednorodna- mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych. Mieszanina niejednorodna- mieszanina, której składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. Aby otrzymać mieszaninę trzeba zmieszać ze sobą conajmniej dwa składniki. Sączenie (filtracja), sedymentacja, dekantacja- sposoby rozdzielania niektórych mieszanin niejednorodnych. Krystalizacja, destylacja- sposoby rozdzielania niektórych mieszanin jednorodnych.
1 5 1