zad1 zaokroglij podane liczby;
do setek;14 382 690,1 7971
do czesci setnych;232,367 10,194 89,999
zad2 zapisz w postaci sumy algebraicznej;
a (2a+b)c-(2ac-bc+1) b (x+7)(2x-1) c (2a-1)(a+4) d(m=n)(m-2)+(m-n)(m+1)
e 5(x-z)+2(z-x) f 2x²(x-5)-3x(x²-3x+5)

3

Odpowiedzi

2009-12-04T23:21:08+01:00
2009-12-04T23:22:16+01:00
Do setek;
14 382 690≈14 382 700
1 7971≈1 8000
do czesci setnych;
232,367 ≈232,37
10,194 ≈10,19
89,999≈90

zad2 zapisz w postaci sumy algebraicznej;
a).
(2a+b)c-(2ac-bc+1) =2ac+bc-2ac+bc-1=2bc-1
b).
(x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7= 2x²+13x-7
c).
(2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4=2a²+7a-4
d).
(m+n)(m-2)+(m-n)(m+1)=m²-2m+mn+m²+m-mn-n=2m²-m -n
e).
5(x-z)+2(z-x) =5x-5z+2z-2x=3x-3z
f).
2x²(x-5)-3x(x²-3x+5)=2x³-10x²-3x³+9x²-15x=-x³-x²-15x
2009-12-04T23:26:24+01:00
1.
do setek
14 382 690≈14 382 700
1 7971≈18000
do części setnych
232,367 10≈232,37
194 89,999≈19490
2.
a) (2a+b)c-(2ac-bc+1)=2ac+bc-2ac+bc-1=2c-1
b) (x+7)(2x-1)=2x²-x+14x-7=2x²-7+13x
c) (2a-1)(a+4)=2a²+8a-a-4=2a²-4+7a
d)(m+n)(m-2)+(m-n)(m+1)=m²-2m-2n+mn+m²+m-mn-n=2m²-m-3n
e)5(x-z)+2(z-x)=5x-5z+2z-2x=3x-3z
f)2x²(x-5)-3x(x²-3x+5)=2x³-10x²-3x³+9x²-15x=-15-x²-x³