Prosze przetułmaczcie mi tekst na Angielski .

1 . Jestem dziewczyną która marzy,
Mam marzenia i pragne spełnić je,
Choć małe mam serce , wielkie mam marzenia,
Na mą przyszłość i mą nadzieję,
Spełnie je . Oooo .

Ref .
Maje marzenia do spełnienia,
Pragnę mieć wszystko co wymarzę
i wielki dom, i ogromny basen to me
Marzenia do spełnienia .

2. Moje marzenia do spełnienia są wielkie i nadzieje
Pragnę je wszystkie spełnić,
Dużo mówię to myślami jestem gdzieś daleko w tyle .

Ref .
Moje marzenia do spełnienia ,
Pragne mieć wszystko co wymarzę,
I wielki dom , i ogromny basen to me ,
Marznia do spełnienia .

3. Spełnie je choć tchu mi brak pragnę,
Mieć wszystko to co mi się uda , ale
obiecuję spełnie je choć tchu mi brak

Ref .
x2Z góry dzieki . Martyna .

1

Odpowiedzi

2010-05-12T17:55:31+02:00
1 . I am girl which it dreams,
I have dream and to fulfil pragne it,
Though small I have heart , great I have dream,
On my future and my hope,
I will fulfil it . Oooo .

Ref .
The Mays of dream to fulfilment,
I desire to have all what I will dream out
and great house, and huge pool this my
Dream to fulfilment .

2. My dreams to are fulfilment great and hopes
I desire it all to fulfil,
I tell a lot of then I am thoughts in so many somewhere far .

Ref .
My dreams to fulfilment ,
To have Pragne all what I will dream out,
And great house , and huge pool this my ,
Dream to fulfilment .

3. Spełnie it though I desire breath me lack,
To have all this what to me it will be successful , but
I promise spełnie it though breath me lack

Ref .
x2

Mam nadzieje ze pomoglam