Odpowiedzi

2013-12-26T14:23:04+01:00
Cechy ballady romantycznej:~> fascynacja ludowości, tj. obecność ludu, symbolika wsi.~> istoty fantastyczne w utworze, np.duchy, upiory, nimfy.~> swoiste morały, czyli obecność ludowych przysłów.~> przyroda oddaje emocjonalny stan bohaterów, jest uczestnikiem wydarzeń~> stylizacja języka na ludowy~> synkretyzm rodzajowy - utwór łączy elementy dramatu, liryki, epiki.
Cechy powieści poetyckiej:~> optymalna nastrojowość i afabularność~> występuje w niej bohater romantyczny, który utożsamiany jest z bohaterem bajronicznym (na podstawie twórczości George'a Byrona)~> nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego wydarzeń, kompozycja zawiera liczne retrospekcje, inwersje czasowe~> obecność licznych dygresji narracyjnych i komentarzxy odautroskich.~> obecność więcej niż jednego narratora~> synkretyzm formalny - utwór łączy w sobie elementy epiki i liryki.

Pozdrawiam.
10 3 10