1. PILNE!!!
15% liczby 15 to :
Liczba 200 zwiększona o 30% to :
Liczba, która zwiększona o 10% wynosi 11 to :
Kopa to ............. mendla
Liczba, która zwiększona o 25% jest równa 15 to:
2.W gimnazjum w Sokólce cztery sooby z klasy 1a uczą się języka hiszpańskiego, co stanowi 16% uczniów tej klasy.Na lekcje tego języka chodzi też 18 osób z klasy 1b, co stanowi 90% uczniów tej klasy.
a)Ile osób liczy 1a, a ile 1b???
z obliceniami i odp.

b) Jaki procent wszystkichuczniów klasy 1a i 1b nie uczy sie języka hiszpańskiego???

obliczniea i odp.

3. a) Na wycieczkę nie pojechało 5 osób z klasy Agnieszki, co stanowi 20% całej klasy. Ilu uczniów liczy ta klasa?

b)Z ostatniej klasówki z matematyki jedna osoba z klasy Agnieszki otrzymała ocenę celującą.Jaki to procent całej klasy???

c)92% uczniów tej klasy chodzi na pływalnię.Ilu uczniów nie bierze udziału w zajęciach na basenie???
4.Jak wysoki powiennien być spadek, by pieniądze wpłacone do banku na roczną lokatę, której oprocentowanie wynosi 12%, dawały rocznie 30 000zł odsetek???


5. Jakie oprocentownie roczne w banku Twoja przyszłość,jeśli od kwoty 3000zł wypłacono 450 zł odsetek???


WSZYSTKIE ZADANIE TEKSTOWE ZAWIERAĆ MUSZĄ ANALIZĘ, OBLICZENIA I ODPOWIEDŹ. a POZOSTAŁE OBLICZNIE... PROSZĘ O ODP. ;)))

3

Odpowiedzi

2009-12-04T23:46:55+01:00
15% liczby 15 to :
0,15*15=2,25

Liczba 200 zwiększona o 30% to :
200+0,3*200=200+60=260

Liczba, która zwiększona o 10% wynosi 11 to :
x+10%x=x+0,1x=1,1x=11
1,1x=11 /:1,1
x=10

Kopa to .....¼........ mendla
kopa=60
mendel=15
60=1/4 *15

Liczba, która zwiększona o 25% jest równa 15 to:
x+25%x=x+0,25x=1,25x=15
1,25x=15 /:1,25
x=12

2.W gimnazjum w Sokólce cztery sooby z klasy 1a uczą się języka hiszpańskiego, co stanowi 16% uczniów tej klasy.Na lekcje tego języka chodzi też 18 osób z klasy 1b, co stanowi 90% uczniów tej klasy.
a)Ile osób liczy 1a, a ile 1b???
4-16%
x-100%
16x=400 /:16
x=25 -ilość uczniów w klasie 1a

18-90%
y-100%
90y=1800 /:90
y=20 -ilość uczniów w klasie 1b

b) Jaki procent wszystkichuczniów klasy 1a i 1b nie uczy sie języka hiszpańskiego???
4+18=22-tyle uczniów się uczy języka hiszp.
20+25=45 ilość wszystkich uczniów
45-22=23 -tyle uczniów się nie uczy języka hiszp.

23-z
45-100%
45z=2300% /:45
z=51,1% Taki procent uczniów nie uczy się języka hiszp.

3. a) Na wycieczkę nie pojechało 5 osób z klasy Agnieszki, co stanowi 20% całej klasy. Ilu uczniów liczy ta klasa?
5-20%
x-100%
20x=500 /:20
x=25
Klasa liczyła 25 uczniów.

b)Z ostatniej klasówki z matematyki jedna osoba z klasy Agnieszki otrzymała ocenę celującą.Jaki to procent całej klasy???
25-100%
1-x
25x=100% /:25
x=4%
Jedna osoba z tej klasy to 4% wszystkich uczniów.

c)92% uczniów tej klasy chodzi na pływalnię.Ilu uczniów nie bierze udziału w zajęciach na basenie???

92%*25=0,92*25=23
25-23=2
Na pływalnię nie chodzi 2 uczniów.

4.Jak wysoki powiennien być spadek, by pieniądze wpłacone do banku na roczną lokatę, której oprocentowanie wynosi 12%, dawały rocznie 30 000zł odsetek???
30000=K*(0,12)
30000=0,12K /:(0,12)
K=250000
Wpłacono 250000zł spadku.

5. Jakie oprocentownie roczne w banku Twoja przyszłość,jeśli od kwoty 3000zł wypłacono 450 zł odsetek???

450=3000*p/100 /:3000
p/100=0,15 *100
p=15
Oprocentowanie roczne wynosi 15%
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T00:00:44+01:00
15% liczby 15 to :
0,15×15=2,25

Liczba 200 zwiększona o 30% to :
1,3×200=260

Liczba, która zwiększona o 10% wynosi 11 to :

11 to 110%
x to 100%

x=(11×100%)/110%=10

Kopa to 4 mendle

Liczba, która zwiększona o 25% jest równa 15 to:
x*1,25=15
x=12

2.W gimnazjum w Sokólce cztery sooby z klasy 1a uczą się języka hiszpańskiego, co stanowi 16% uczniów tej klasy.Na lekcje tego języka chodzi też 18 osób z klasy 1b, co stanowi 90% uczniów tej klasy.
a)Ile osób liczy 1a, a ile 1b???

4 osoby to 16%
x osób to 100 %

x=(4×100%)/16%=25

klasa 1a liczy 25 osób


18 osoby to 90%
x osób to 100 %

x=(18×100%)/90%=20

klasa 1b liczy 20 osób


b) Jaki procent wszystkichuczniów klasy 1a i 1b nie uczy sie języka hiszpańskiego???
20+25=45
25-4=21
20-18=2
2+21=23

23/45=0,51
0,51*100%=51% nie uczy się hiszpańskiego

3. a) Na wycieczkę nie pojechało 5 osób z klasy Agnieszki, co stanowi 20% całej klasy. Ilu uczniów liczy ta klasa?

5 osób to 20%
x osób to 100 %

x=(5×100%)/20%=25

b)Z ostatniej klasówki z matematyki jedna osoba z klasy Agnieszki otrzymała ocenę celującą.Jaki to procent całej klasy???
1/25=0,04
0,04×10%=4%

c)92% uczniów tej klasy chodzi na pływalnię.Ilu uczniów nie bierze udziału w zajęciach na basenie???
25 to 100%
x to 92%

x=(25*92%)/100%=23

25-23=2
nie chodzi 2 uczniów
5. Jakie oprocentownie roczne w banku Twoja przyszłość,jeśli od kwoty 3000zł wypłacono 450 zł odsetek???

d- odsetki =450
k- kapitał = 3000
t- czas =12/12
p -procent =?

d=(k*t*p)/100

p=(100*d)/(k*t)
p=(100*450)/3000*1=15%
2009-12-05T00:02:44+01:00
1) 15% liczby 15 to : 15*15/100% = 225/100% = 2,25
Liczba 200 zwiększona o 30% to : 30*200/100% =60 , 200+60=260
Liczba, która zwiększona o 10% wynosi 11 to : 10*11/110% = 1; 11-1=10
Liczba, która zwiększona o 25% jest równa 15 to: 25*15/125%=3; 15-3=12
2) 16%/4=4; 1uczeń=4%; 100%/4=25; 25 uczniów w klasie 1a
90%/18=5; 1uzeń=5%; 100%/5=20; 20 uczniów w klasie 1b
b) 20=25=45<uczniowie obu klas; 21+2=23<ucznioie nie uczacy sie jezyka w obu klasach; 23*100%/40=57,5%
3) 5*100%/20%=25
b)100%/25=4
c) 92%*25/100%=23; 25-23=2
To tyle co moge :)