Odpowiedzi

2009-12-04T23:50:20+01:00
-Łączy epikę i lirykę
-synkretyzm, czyli wzajemne przenikanie się w utworze różnych tendencji rodzajowych i gatunkowych (ballada, pieśń, powieść, partie liryczne i opisowe, dialog)
-fabuła nasycona dramatyzmem
-fragmentaryczność utworu
-gatunek ukształtowany w epoce romantyzmu
-Polska -> Malczewski, Mickiewicz; twórca Walter Scott
-opowiadanie i opis silnie zsubiektywizowany
-wprowadzenie narratora, który zwraca się wprost do czytelnika
-bohater może być maską autora
-luźna kompozycja pełna niedomówień, epizodyczność
-achronologiczność zdarzeń, inwersja czasowa
-kreacja bohatera:
--bohater bajroniczny u Byrona
--bohater walenrodyczny u Mickiewicza
-Byron wprowadza orienatalną scenerię i bohatera z tajemniczą biografią, owładniętego silnymi namiętnościami
-postacie, których działania cechuje prometejski bunt i dominacja motywów natury uczuciowej