Zad1 telewizor byl o 400zl tanszy od palmtopa cene palmtopa obnizono o10%a telewizora o 5%i teraz telewizor jest tanszy od palmtopa o 310zl ile kosztuje palmtop?
zad2 sprawdz czy punkty A-(1,-9) i B--2,14)naleza do wykresu funkcji f(x)=-5x=4
zad3 przeciwprostakontna trojkata prostokatnego rownoramienbego ma dlugosc 10cm .oblicz pole i obwod tego trojkata

1

Odpowiedzi

2009-12-05T02:49:24+01:00
Z.1
Dane:
p- cena palmtopa
t- cena telewizora
95%t- cena telewizora po obnożce (w zł)
90%p - cena palmtopa po obniżce (w zł)

t=p-400
95%t=90%p-310

t=p-400
0,95t=0,9p-310

t=p-400
0,95(p-400)=0,9p-310

t=p-400
0,95p-380=0,9p-310 /+380

t=p-400
0,95p=0,9p+70 /-0,9p

t=p-400
0,05p=70 /:0,05

p=1400
t=1400-400

p=1400
t=1000

0,9p=1260

Odp.: Pakmtop, po obniżce kosztuje 1260zł. Przed obniżka kosztował 1400zł.
Nie wiem, o którą cenę chodziło w zadaniu, wiec podaję obie.

Z.2 fx=-5x+4
A=(1;-9) B=(-2;14)
y=-5x+4 y=-5x+4
y=-5*1+4 y=-5*(-2)+4
y=-1 y=14
-1≠-9
Odp.: Punkt A nie należy do wykresu tej funkcji, punkt B należy do wykresu tej funkcji.
Tutaj mam nadzieję, ze wszystko dobrze odczytałam.

Z.3
b-przeciwprostokątna
a-przyprostokatne (trójkat jest równoramienny, więc mają tą samą długość)

2a²=b²
10²=2a²
100=2a² /:2
a²=50
a=√50
a=5√2
P=a×h/2
P=a²/2
P=(√50)²/2
P=50/2
P=25 [cm²]
Obw.=2a+b
Obw.=2×5√2+10
Obw.=10√2+10
Obw.=10×(1+√2) [cm]
Odp.: Pole tego trójkąta wynosi 25 cm², a obwód 10(1+√2) cm.

Gdyby się okazało, że coś źle odczytałam, to pisz;-)