Jak będzie po angielsku?
Wstaję o godzinie szóstej.Od razu idę do toalety.Za dwadzieścia siódma jem śniadanie.Gdy zjem idę się ubierać,umyć zęby i twarz.Do szkoły wychodzę o siódmej.Idę dziesięć minut bo mam blisko.Lekcje rozpoczynam o siódmej trzydzieści a kończę o trzynastej.Po szkole idę na obiad do szkoły podstawowej.Do domu wracam około godziny czternastej.O godzinie czternastej trzydzieści idę odrabiać lekcje na komputerze.Gdy skończę to gram w gry.O godzinie osiemnastej idę oglądać telewizję.W tym czasie jem różne słodycze.O godzinie dwudziestej drugiej idę się myć.Gdy się wykąpie jem kolację.Jak zjem idę umyć zęby.Spać idę o godzinie dwudziestej trzeciej.
tylko nie kopiować z translatorów itp bo tam jest źle.
aha i proszę jeszcze napisać jak to się mówi.
daję +100 punktów.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T08:42:52+01:00
I am waking up at six o'clock. I am going to the toilet.Twenty seventh I am eating the breakfast.When I will eat I am going to get dressed, to brush teeth and I am resulting face.To the school I am leaving about seven o'clock.I am going ten minutes because I have close.
I am beginning lessons about half past seven and I am finishing about one pm.After the school I am going to the dinner to the primary school .I am getting back home about the fourteen o'clock.
At the half past fourteen I am going to do my homework on a computer.When I finish I am playing games.At the eighteen o'clock I am going to watch TV. At the same time I am eating different sweets.About twenty two o'clok I am going to take a bath.When will bathe I am having supper.When I ate, I am going to brush teeth.I am going to bed about twenty three o'clock.

(Teraz będzie zabawa)
Ajem łejkingap et six oklok. Ajm gołing tu de toailet, Tłenty sewen Ajem iting de brekfast Łen aj it aj gołing tu get dresed, brusz tich end resulting fejs to de szkul aj liwing abałt sewenth oklok aj gołing ten minyts bikos aj hawe klołs
Aj begin lessons abałt half past sewen end am finish abałt łan pm after the szkul ajm gołing to the diner to the primary szkul
Ajm geting bak hołm abałt fortin oklok
at the half past fortin aj gołing to maj homłerk on a kompiuter łen aj finisz aj plajing gejms at the ejtinn olok i goin wacz tv at the sejm tajm aj iting diferends słits abałt tłenti tu o klok aj gołin to tejk e bath wen will bat aj hawing saper Wen aj it aj gołing to brusz tich . Aj gołing to bed abałt tłenti tree o klok

ufff