Korzystając z dostępnych danych statystycznych, ustal, które afrykańskie kraje mieszczą się w pierwszej dziesiątce największych światowych producentów surowców mineralnych. Wpisz ich nazwy oraz miejsce, które zajmują na świecie pod względem wydobycia tych surowców.
(PLANETA NOWA kl II gimn.)
Surowiec mineralny Kraj(kraje) Miejsce na świecie

węgiel kamienny
rudy uranu
rudy manganu
rudy chromu
złoto
diamenty
rudy kobaltu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T10:07:23+01:00
Węgiel kamienny- RPA(5miejsce)

rudy uranu- Niger (3miejsce), Namibia(5miejsce), RPA (9miejsce)

rudy manganu- Gabon(3 miejsce), RPA(9miejsce)

rudy chromu- RPA(1miejsce), Zimbabwe(5miejsce)

złoto- RPA(1miejsce), Ghana(9miejsce)

diamenty- Botswana(1miejsce), D.R. Konga(4miejsce), RPA(5miejsce), Angola(6miejsce), Ghana(9miejsce)

rudy kobaltu-Zambia(2miejsce), D.R. Konga(4miejsce)

Pozdrawiam.
19 4 19